HIIT тренировка

20201120_095044

Търсите ли бърз и ефективен метод за изгаряне на ненужните калории и спортна фигура?
HIIT тренировката ще ви помогне да го постигнете!

Какво е HIIT тренировка?

HIIT (от англ. high-intensity interval training) представляват високоинтензивни интервални тренировки. При този тип тренировки се редуват упражнения с висок интензитет с такива с нисък интензитет или с кратки интервали на почивка.
Ето и един пример, който описва HIIT тренировка: Бърз спринт 20 секунди, след което 1 минута ходене.
Има правило, което важи за всички HIIT тренировки (без значение от избраните упражнения или друга спортна дейност). То гласи 10-60 секунди упражнения с висок интензитет, след което 40 до 120 секунди с нисък интензитет. Добре е да се спазва съотношението 1:2, съответно интервали на висока интензивност към ниска интензивност. Препоръчително е HIIT тренировката да бъде от 10 до 30 минути за един работен цикъл, за да има резултат от нея (в зависимост от степента на натоварване).

Как действат високоинтензивните интервални тренировки?

Човешкото тяло е така устроено, че не може да поддържа висок интензитет за дълъг период от време. Колкото по-голяма е интензивността на упражненията, толкова времето за тях е по-кратко. Обратното действие също е в сила.

На какво се дължи това?

Причина първа: След 20-та секунда на упражнения с висока интензивност, източникът на енергия се променя – фосфокреатинът се заменя от млечната киселина. Продължавате да правите упражнението, но вече нямате тази бързина като през първите 20 секунди.

Причина втора: Кислородът в организма също оказва влияние върху зависимостта интензивност-продължителност. За да се разградят мазнините и въглехидратите, тялото използва кислород, след което се отделя и енергия – ефикасен процес, но минимизира продължителността на трениране с висока интензивност. Този метаболизъм се нарича аеробен и при него печелите ефикасност (губите излишните калории).

20201120_095141

Другата причина да не можем да поддържаме висока интензивност за продължителен период е кислородът (О2). Тялото ви използва кислород, за да разгради въглехидратите и мазнините, при което се отделя енергия. Този процес е много ефикасен, но не ви позволява да тренирате с висок интензитет. При аеробния метаболизъм печелите ефикасност за сметка на интензивност. И обратно — когато тренирате при висок интензитет, доминира анаеробния метаболизъм, при който тялото не успява да достави достатъчно кислород до необходимите места. Този процес е неефикасен, но ви позволява да използвате целия наличен потенциал на тялото за кратък период от време. Тоест, имаме два режима — аеробен и анаеробен — и двата със своите предимства и недостатъци.

20201120_094956

Предимството на HIIT тренировките

При високоинтензивните интервални тренировки – HIIT тренировки – се използват предимствата на двата метаболизма. Редуването на висок и нисък интензитет (анаеробен с аеробен режим) повишава нивата много от хормоните, нужни за изграждане на чиста мускулна маса и топене на калории. При HIIT тренировка метаболизмът Ви толкова се забързва, че остава действащ часове след това. По този начин вие вече си почивате, а продължавате да изразходвате ненужните калории.

Вижте кога се провеждат тренировките по HIIT

Програми Цени