ПРОГРАМА ФУНКЦИОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

Понеделник 07:30 – 09:00
Кръгова тренировка с Ади – зала фитнес
18:00 – 19:00
Функционална тренировка с Люси – зала 3
19:00 – 20:00
Tabata & HIIT с Люси – зала 3
Вторник 07:15 – 08:15
Функционална тренировка с Люси – зала 3
07:30 – 09:30
Функционална тренировка с Ади – зала фитнес
18:00 – 19:00
Tabata със Серго – зала 3
Сряда 07:30 – 09:00
Кръгова тренировка с Ади – зала фитнес
18:00 – 19:00
Функционална тренировка с Люси – зала 3
19:00 – 20:00
Tabata & HIIT с Люси – зала 3
Четвъртък 07:15 – 08:15
Функционална тренировка с Люси – зала 3
07:30 – 09:00
Функционална тренировка с Ади – зала фитнес
19:00 – 20:00
Tabata със Серго – зала 3
Петък 07:30 – 09:00
Кръгова тренировка с Ади – зала фитнес
Събота 10:00 – 11:00
Tabata & HIIT с Люси – зала 3
Неделя

ПРОГРАМА ПИЛАТЕС

Понеделник 08:00 – 09:00 Пилатес с Наси, зала 4 13:30 – 14:30
Пилатес-смесена с Лана, зала 4
17:30 – 18:30
Пилатес-смесена с Лана, зала 4
Вторник 08:00 – 09:00 Пилатес с Наси, зала 4 18:00 – 19:00
Пилатес-смесена с Лана, зала 4
Сряда 08:00 – 09:00
Пилатес с Лана, зала 4
13:30 – 14:30
Пилатес-смесена с Лана, зала 4
17:30 – 18:30
Пилатес-смесена с Лана, зала 4
Четвъртък 08:00 – 09:00 Пилатес с Наси, зала 4 18:00 – 19:00
Пилатес-смесена с Лана, зала 4
Петък 08:00 – 09:00
Пилатес с Лана, зала 4
13:30 – 14:30
Пилатес-смесена с Лана, зала 4
Събота
Неделя 10:30 – 11:30
Пилатес-рехабилитация с Ани, зала 4

ПРОГРАМА КЛАСИЧЕСКА ХАТХА ЙОГА С ЛАНА

Понеделник 18:30 – 20:00
Смесена група – зала 4
Вторник 14:30 – 15:45
Йога терапия – зала 4
19:00 – 20:00
Йога терапия – зала 4
Сряда 09:15 – 10:30
Смесена група* – зала 4
18:30 – 20:00
Напреднали – зала 4
Четвъртък 14:30 – 15:45
Йога терапия – зала 4
19:00 – 20:00
Йога терапия – зала 4
Петък 09:15 – 10:30
Смесена група* – зала 4
Събота 08:30 – 10:00
Ланетика – зала 4
10:00 – 11:10
Йога терапия – зала 4
Неделя

ПРОГРАМА СРЕДНОИНТЕНЗИВНИ ТРЕНИРОВКИ

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък  –
Петък
Събота
Неделя

ПРОГРАМА ТАНЦИ

Понеделник 20:00 – 21:00

(Суинг за средно напреднали) – Зала 3

Вторник 20:00 – 21:00

(Суинг за начинаещи) – Зала 3

Сряда 20:00 – 21:00

(Суинг за средно напреднали) – Зала 3

Четвъртък 20:00 – 21:00

(Суинг за начинаещи) – Зала 3

Събота
Неделя

ПРОГРАМА СПИНИНГ

Понеделник 18:30 – 19:30
Спининг със Стели – зала Спининг
19:30 – 20:30
Спининг със Серго – зала Спининг
Вторник 18:30 – 19:30
Спининг с Люси – зала Спининг
Сряда 18:30 – 19:30
Спининг със Стели – зала Спининг
Четвъртък 18:00 – 19:00
Спининг с Люси – зала Спининг
19:00 – 20:00
Спининг със Стели – зала Спининг
Петък 19:00 – 20:00
Спининг със Серго – зала Спининг
Събота
Неделя

ПРОГРАМА BODY FIT

Понеделник 07:15 – 8:15
Body Fit със Стели – зала 3
08:15 – 09:30
Body Fit със Стели – зала 3
12:30 – 13:45
Body Fit със Стели – зала 3
Вторник  – 19:00 – 20:00
Body Fit със Стели – зала 3
Сряда 07:15 – 8:15
Body Fit със Стели – зала 3
08:15 – 09:30
Body Fit със Стели – зала 3
12:30 – 13:45
Body Fit със Стели – зала 3
Четвъртък  –
Петък 07:15 – 8:15
Body Fit със Стели – зала 3
08:15 – 09:30
Body Fit със Стели – зала 3
12:30 – 13:45
Body Fit със Стели – зала 3
18:30 – 19:30
Body Fit със Стели – зала 3
Събота  – 10:00 – 13:00
Body Fit със Стели – зала 3
Неделя  –

ПРОГРАМА ДЖИУ ДЖИЦУ

Понеделник 17:30 до 18:00 Джиу Джицу за деца (3-5 годишна възраст)
18:05 до 18:40 Джиу Джицу за деца (6-8 годишна възраст)
18:45 до 20:00 – Ги (с кимона) за начинаещи
със Станислава и Александър
Вторник 18:45 до 20:00 – Но-Ги (без кимона) за начинаещи
със Станислава и Александър
Сряда 18:45 до 20:00 – Ги (с кимона) за начинаещи
със Станислава и Александър
Четвъртък 18:45 до 20:00 – Но-Ги (без кимона) за начинаещи
със Станислава и Александър
Петък 17:30 до 18:00 Джиу Джицу за деца (3-5 годишна възраст)
18:05 до 18:40 Джиу Джицу за деца (6-8 годишна възраст)
18:45 до 20:00 – Спаринги
със Станислава и Александър
Събота
Неделя
Програма Средноинтензивни тренировки

Понеделник:

Вторник:

Сряда:

Четвъртък:

Петък:

Събота:

Неделя:

ПРОГРАМА ТАНЦИ

Понеделник:

 • 20:00 – 21:00 (Суинг за средно напреднали) – Зала 3

Вторник:

 • 20:00 – 21:00 (Суинг за начинаещи) – Зала 3

Сряда:

 • 20:00 – 21:00 (Суинг за средно напреднали) – Зала 3

Четвъртък:

 • 20:00 – 21:00 (Суинг за начинаещи) – Зала 3

Петък:

Събота:

Неделя:

Програма СПИНИНГ

Понеделник:

 • 18:30 – 19:30 Спининг със Стели – зала Спининг
 • 19:30 – 20:30 Спининг със Серго – зала Спининг

Вторник:

 • 18:30 – 19:30 Спининг с Люси – зала Спининг

Сряда:

 • 18:30 – 19:30 Спининг със Стели – зала Спининг

Четвъртък:

 • 18:00 – 19:00 Спининг с Люси – зала Спининг
 • 19:00 – 20:00 Спининг със Стели – зала Спининг

Петък:

 • 19:00 – 20:00 Спининг със Серго – зала Спининг

Събота:

Програма пилатес

Понеделник:

 • 08:00 – 09:00 Пилатес с Наси, зала 4
 • 13:30 – 14:30 Пилатес-смесена с Лана, зала 4
 • 17:30 – 18:30 Пилатес-смесена с Лана, зала 4

Вторник:

 • 08:00 – 09:00 Пилатес с Наси, зала 4
 • 18:00 – 19:00 Пилатес-смесена с Лана, зала 4

Сряда:

 • 08:00 – 09:00 Пилатес с Лана, зала 4
 • 13:30 – 14:30 Пилатес-смесена с Лана, зала 4
 • 17:30 – 18:30 Пилатес-смесена с Лана, зала 4

Четвъртък:

 • 08:00 – 09:00 Пилатес с Наси, зала 4
 • 18:00 – 19:00 Пилатес-смесена с Лана, зала 4

Петък:

 • 13:30 – 14:30 Пилатес-смесена с Лана, зала 4
 • 08:00 – 09:00 Пилатес с Лана, зала 4

Събота:

Неделя:

 • 10:30 – 11:30 Пилатес-рехабилитация с Ани, зала 4
Програма йога

Понеделник:

 • 18:30 – 20:00 Смесена група – зала 4

Вторник:

 • 14:30 – 15:45 Йога терапия – зала 4
 • 19:00 – 20:00 Йога терапия – зала 4

Сряда:

 • 09:15 – 10:30 Смесена група* – зала 4
 • 18:30 – 20:00 Напреднали – зала 4

Четвъртък:

 • 14:30 – 15:45 Йога терапия – зала 4
 • 19:00 – 20:00 Йога терапия – зала 4

Петък:

 • 09:15 – 10:30 Смесена група* – зала 4

Събота:

 • 08:30 – 10:00 Ланетика – зала 4
 • 10:00 – 11:10 Йога терапия – зала 4
Функционални тренировки

Понеделник:

 • 07:30 – 09:00 Кръгова тренировка с Ади – зала фитнес
 • 18:00 – 19:00 Функционална тренировка с Люси – зала 3
 • 19:00 – 20:00 Tabata & HIIT с Люси – зала 3

Вторник:

 • 07:15 – 08:15 Функционална тренировка с Люси – зала 3
 • 07:30 – 09:00 Функционална тренировка с Ади – зала фитнес
 • 18:00 – 19:00 Tabata със Серго – зала 3

Сряда:

 • 07:30 – 09:00 Кръгова тренировка с Ади – зала фитнес
 • 18:00 – 19:00 Функционална тренировка с Люси – зала 3
 • 19:00 – 20:00 Tabata & HIIT с Люси – зала 3

Четвъртък:

 • 07:15 – 08:15 Функционална тренировка с Люси – зала 3
 • 07:30 – 09:00 Функционална тренировка с Ади – зала фитнес
 • 19:00 – 20:00 Tabata със Серго – зала 3

Петък:

 • 07:30 – 09:00 Кръгова тренировка с Ади – зала фитнес

Събота:

 • 10:00 – 11:00 Tabata & HIIT с Люси – зала 3
Програма BODY FIT

Понеделник:

 • 07:15 – 08:15 Body Fit със Стели – зала 3
 • 08:15 – 09:30 Body Fit със Стели – зала 3
 • 12:30 – 13:45 Body Fit със Стели – зала 3

Вторник:

 • 19:00 – 20:00 Body Fit със Стели – зала 3

Сряда:

 • 07:15 – 08:15 Body Fit със Стели – зала 3
 • 08:15 – 09:30 Body Fit със Стели – зала 3
 • 12:30 – 13:45 Body Fit със Стели – зала 3

Четвъртък:

Петък:

 • 07:15 – 08:15 Body Fit със Стели – зала 3
 • 08:15 – 09:30 Body Fit със Стели – зала 3
 • 12:30 – 13:45 Body Fit със Стели – зала 3
 • 18:30 – 19:30 Body Fit със Стели – зала 3

Събота:

 • 10:00 – 13:00 Body Fit със Стели – зала 3

Неделя:

Програма ДЖИУ ДЖИЦУ

Понеделник:

 • 18:45 до 20:00 часа – Ги (с кимона) със Станислава и Александър

Вторник:

 • 18:45 до 20:00 часа – Но-Ги (без кимона) със Станислава и Александър

Сряда:

 • 18:45 до 20:00 часа – Ги (с кимона) със Станислава и Александър

Четвъртък:

 • 18:45 до 20:00 часа – Но-Ги (без кимона) със Станислава и Александър

Петък:

 • 18:45 до 20:00 часа – Спаринги със Станислава и Александър