15 години Тотал Спорт – синергия между спорт и социалност

През ноември 2018 г. спортен клуб Тотал Спорт стана на 15 години. Време, през което премина през идейни трансформации, за да бъде днес предпочитано място за спорт и развлечение за пловдивчани. Тотал Спорт е една постоянно развиваща се концепция, целяща да предостави не само разнообразни спортни услуги, а и позитивна, приятелска атмосфера…

Виж повече

Food Revolution Day в Тотал Спорт

Спортен клуб Тотал Спорт стана домакин на световната инициатива Food Revolution Day (Ден на революционното хранене) за пълноценно хранене на най-малките. Неин първоизточник е английският готвач Джейми Оливър. Идеята на тази кампания се приема все по-добре и в България, като нейни разпространители са…

Виж повече
total_sport_covid19-support
total_sport_eu_project2